”Haasta rohkeasti itseäsi; tulet kyllä pärjäämään VÄYLÄ-opinnoissa!”

Minulla oli ilo ja kunnia päästä seuraamaan Humakin yhteisöpedagogilehtorin Rajalinin Minnan vetämää ohjaustilannetta 13.12.2019, johon osallistuivat osa Humakin nykyisistä suomenkielisistä VÄYLÄ-opiskelijoista. Opiskelijat suorittavat toisella asteella eri opistoissa Suomessa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (KASO) Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalalla (NYO). Samanaikaisesti he suorittavat itsenäisesti verkossa Humakin ensimmäiseen lukuvuoteen kuuluvia yhteisöpedagogiopintoja Minnan ohjauksen avulla.

Minna tapaa VÄYLÄ-opiskelijoita verkon kautta joka toinen viikko, jolloin hän käy heidän kanssaan läpi muun muassa ajankohtaiset kurssit ja niihin kuuluvat tehtävät. Tällä kertaa ohjaustilanteeseen osallistuivat viisi opiskelijaa. Ohjaustilanteessa vallitsi luotettava ja keskusteleva ilmapiiri. Opiskelijat olivat aktiivisia ja esittivät heitä askarruttavia kysymyksiä, johon Minna vastasi selkeästi ja opasti, esimerkiksi oppimisalustan käytössä. Käsiteltävät asiat olivat pääosin opiskelijoiden nostamia ja Minna loi tilanteeseen rakennetta ja selkeyttä rauhallisella ja ystävällisellä ohjaamistyylillään.

Tällä kertaa käytiin läpi tulevaa opintojaksoa, eli Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana. Minna aloitti näyttämällä kuvion yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelman avulla opiskelijat hahmottavat missä vaiheessa opintoja he ovat ja mihin osaamiskokonaisuuteen kyseinen opintojakso kuuluu. Tämän jälkeen siirryttiin Humakissa käytettävään oppimisalustaan, jossa käytiin läpi opintojakson osiot ja niihin kuuluvat tehtävät. Minna antoi opiskelijoille vinkkejä tehtävien laadinnassa ja muistutti opiskelijoita peilaamaan opintojakson oppimistavoitteisiin tehtävissä.

Lopuksi keskustelimme heidän kokemuksistaan VÄYLÄ-opinnoista ja niiden sisällyttämisestä omiin opintoihin eri ammattiopistoissa. Alla lainauksia heidän kuvauksistaan VÄYLÄ-opintojen lisäarvosta:

”VÄYLÄ- opintojen monipuolisuus kertoo yhteisöpedagogin laajasta ja mielenkiintoisesta työkentästä”

”Työpaikkailmoituksissa yhä useammin minimivaatimus on amk-tason tutkinto”


”NYO-opinnot ja VÄYLÄ”- opinnot ovat aivan mahtava paketti”


”Haasta rohkeasti itseäsi; tulet kyllä pärjäämään VÄYLÄ-opinnoissa!”


”Humakin VÄYLÄ-opintojen avulla saa vielä enemmän irti oman opiston oppimisharjoitteluista”

Lainauksien perusteella voi todeta, että nämä opiskelijat vaikuttivat tyytyväisiä valintaansa suorittaa VÄYLÄ-opintoja ja useat heistä sanoivat harkitsevansa hakemista Humakiin opiskelemaan koko yhteisöpedagogi (amk) tutkintoa VÄYLÄ-opintojen suoritettuaan.

Janina Sjöstrand, projektipäällikkö