Opiskele kahdella kielellä

Opiskele yhteisöpedagogiikkaa kahdella kielellä!

Opintojen tavoitteena on:

  • tarjota mahdollisuuksia harjoitella ja käyttää ruotsia aidossa oppimisympäristössä
  • toimia luontevasti yhdessä ruotsinkielisten ja suomenkielisten opiskelijoiden kanssa
  • madaltaa kynnystä toimia tulevaisuudessa myös ruotsinkielisissä työyhteisöissä
  • avata mahdollisuus hakea Humakin suomenkieliseen yhteisöpedagogikoulutukseen (kun 60 op on suoritettu)

Opintoihin sisältyy muun muassa seuraavat kurssit: Yhteisöpedagogin ammatillisuus (5 op), Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen (5op), Valmentava työote (5op) sekä Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen (5op). Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina, joita ohjaavat Humakin lehtorit. Koko opintotarjonta ja kurssien tavoitteet ja sisällöt löydät SamVäg-esitteestä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2020. 

Mikäli opiskelet ammatillisessa koulutuksessa, sinulla on mahdollisuus sisällyttää osa näistä opinnoista (5 – 15 osaamispistettä) perustutkintoosi. Yhteisöpedagogi-opinnot soveltuvat parhaiten niille, jotka suorittavat Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osamisalaa, mutta myös lähihoitaja-opiskelijoille tämä voi olla yhteensopiva opintokokonaisuus.

Suomenkieliset SamVäg-yhteishenkilöt toisella asteella ovat:

Lataa esite tästä!

Ota yhteyttä:

Janina Sjöstrand
janina.sjostrand(at)humak.fi
+358 400 349 207

News