Studera på två språk

En tvåspråkig väg till samhällspedagogstudier

Vi erbjuder för första gången en möjlighet för svenskspråkiga studerande att studera samhällspedagogik tillsammans med finskspråkiga studerande i en så kallad språkbadsmodell.

Tanken är att:

  • erbjuda en möjlighet att söka in till vår finskspråkiga samhällspedagogutbildning efter avklarade 60 studiepoäng
  • sänka tröskeln för svenskspråkiga studerande att avlägga yrkeshögskolestudier på finska
  • stärka de svenskspråkiga studerandes finskakunskaper

Kursutbudet består bland annat av Samhällspedagogens yrkesbild (5 sp), Mångkulturell kompetens och integration (5 sp), Handledande arbetssätt (5 sp) och Kommunikationskompetens (5sp).

Om du studerar vid en yrkesutbildning har du möjlighet att inkludera en del av dessa studier (5 – 15 kompetenspoäng) i din grundexamen. Studierna inleds hösten 2020 och förverkligas främst som nätstudier med handledning av Humaks personal. Anmälan till kurserna öppnas våren 2020.

Intresserad?

Ladda ner broschyren här!

Ta gärna kontakt:
Janina Sjöstrand
janina.sjostrand(at)humak.fi

+358 400 349 207

News