Studera på två språk

En tvåspråkig väg till samhällspedagogstudier

Vi erbjuder för första gången en möjlighet för svenskspråkiga studerande att studera samhällspedagogik tillsammans med finskspråkiga studerande i en så kallad språkbadsmodell.

Tanken är att:

  • erbjuda en möjlighet att söka in till vår finskspråkiga samhällspedagogutbildning efter avklarade 60 studiepoäng
  • sänka tröskeln för svenskspråkiga studerande att avlägga yrkeshögskolestudier på finska
  • stärka de svenskspråkiga studerandes finskakunskaper

Kursutbudet består bland annat av Samhällspedagogens yrkesbild (5 sp), Mångkulturell kompetens och integration (5 sp), Handledande arbetssätt (5 sp) och Kommunikationskompetens (5sp). Du hittar hela kursutbudet och kursernas målsättningar och innehåll i SamVäg-broschyren. 

Studierna inleds i september 2020 och förverkligas främst som nätstudier med handledning av Humaks personal.

Kontaktpersoner vid andra stadiet gällande SamVäg-studierna

Om du studerar vid en yrkesutbildning har du möjlighet att inkludera en del av dessa studier (5 – 15 kompetenspoäng) i din grundexamen. SamVäg-studierna lämpar sig särskilt bra för dem som studerar Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och handledning, men även närvårdarstuderande kan tänkas gynnas av SamVäg-studierna.

De svenskspråkiga andra stadiets utbildningar som samarbetar med oss är:

AXXELL, Sofia Sjöblom (sofia.sjoblom@axxell.fi)
Prakticum, Tiisa Vasara (tiisa.vasara@prakticum.fi)
Yrkesakademin i Österbotten, Kia Snellman (kia.snellman@yrkesakademin.fi ) och Ann-Christine Eklund (Ann-Christine.Eklund@yrkesakademin.fi)

Intresserad?

Ladda ner info-broschyren här!

Ta gärna kontakt:
Janina Sjöstrand
janina.sjostrand(at)humak.fi

+358 400 349 207

News