SamVäg på de finlandssvenska ungdomsdagarna i Vasa 29.– 30.10.2019

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete i Vasa

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete är ett återkommande evenemang som i år arrangerades av Luckan i samarbete med Åbo Akademi, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, FSU, Koordinaatti, Eryica och Metropolias projekt Osuma. Kim Lindblad och Janina Sjöstrand, som båda jobbar för projektet SamVäg vid den finskspråkiga yrkeshögskolan Humak, deltog i evenemanget för att bättre bekanta oss med aktörer inom ungdomssektorn i Svenskfinland.

Bilden visar två anställda i projektet, Janina och Kim. Människor ler mot kameran och lämnar publiken och publiken bakom sig.
SamVäg- projektet på plats vid de finlandssvenska ungdomsdagarna i Vasa.

På Humak förverkligas samhällspedagogstudierna i hög grad i samarbete med arbetslivet, vilket betyder att våra studerande under studierna utför olika utvecklingsarbeten på uppdrag av olika organisationer inom ungdoms- och föreningssektorn. I och med att vi kommer att erbjuda tvåspråkiga studier i samhällspedagogik från och med hösten 2020, är det aktuellt att vidga Humaks nätverk av arbetslivskontakter även inom Svenskfinland.

Aktuella teman inom ungdomsarbete

Evenemanget bestod av föreläsningar kring aktuella teman inom ungdomsarbete. Sveriges största stödorganisation Tjejzonen för unga presenterades av På samma linje-projektet. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer som kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Ted Forsström och Kaj Korkea-Aho, som är aktuella med ungdomsbokserien Zoo! intervjuades under evenemanget om deras syn på ungdomsarbetet. Ted och Kaj har tjugo års erfarenhet av att arbeta med underhållning, och tror att rätt språk och rätt berättelser är de viktigaste verktygen för att nå en ung publik.

Tre personer på bilden. En kvinna som intervjuar båda män.
Kaj och Ted intervjuades om deras syn på verktyg för att nå en ung publik

Rasmus Isomaa, docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut och verksamhetsledare för Fredrikakliniken i Jakobstad, talade om självbild, kontroll och ätstörning.

Felicia Margineanu (S) arbetar med att öka ungdomars självkänsla och delade med sig av sina erfarenheter från social medier och internet. Förutom en inspirerande livsberättelse fick vi höra hur sociala medier kan användas för att skapa opinionsbildning, samhällspåverkan, demokrati och kreativitet.

Bilden visar en kvinna som ger en presentation för publiken.
Felicias livsberättelse och presentation fängslade publiken i Vasa

I evenemanget deltog ca 150 aktörer inom ungdomssektorn från hela Svenskfinland och SamVäg-projektet knöt många nya och värdefulla arbetslivskontakter för de kommande språkbadsstudierna i samhällspedagogik.

Länkar:

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete
https://luckan.fi/ungdomsarbetsdagar/

På samma linje-projektet
https://sammalinje.fi/

Tjejzonen
https://www.tjejzonen.se/

Felicia Margineanu
http://feliciamargineanu.com/

Skriven av Janina Sjöstrand, projektledare