ÖPPET HUS på AXXELL i Karis

Den 20 januari 2020 deltog vi i AXXELLs Öppet Hus-evenemang i Karis för att marknadsföra SamVäg-studierna för AXXELLs nuvarande och potentiella blivande studerande.

AXXELL är en av våra samarbetspartners på andra stadiet, som kommer att erbjuda sina studerande denna studiemöjlighet. Studierna lämpar sig särskilt bra för studerande som avlägger examen inom social- och hälsovård (närvårdare) och/eller examen inom pedagogisk verksamhet och handledning.


På bilden Sofia Sjöblom (till vänster), lärare vidi AXXELL och Sari Huttu, lektor vid Humak.