Humakin ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötapaaminen 17.4.2020

Humak on jo monta vuotta tehnyt yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa tarjoamalla näiden opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa yhteisöpedagogiopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Nämä ns. väyläopinnot suoritetaan yleensä samanaikaisesti esimerkiksi omien nuoriso- ja yhteisöohjaajaopintojen kanssa, jolloin osa Humakin opinnoista sisällytetään opiskelijan toisen asteen tutkintoon. Kun toisen asteen opiskelija on suorittanut 60 opintopistettä yhteisöpedagogiopintoja, hän voi hakea Humakiin tutkinto-opiskelijaksi erillishaun […]

SamVäg-projektet tar till nya verktyg pga Corona-situationen

SamVäg-teamet hade fått äran att vara en av presentatörerna på Regionförvaltningsverkets stora nationella fortbildning den 18–19.3.2020 i Åbo, som hade 86 anmälda deltagare från olika delar av Svensk-Finland. Tyvärr ställdes seminariet in med bara några dagars varsel  på grund av de åtgärder och rekommendationer som vidtogs för att förebygga spridningen av Corona-viruset. Fortbildningen, Vägledardagarna: På väg […]

Smakprov på SamVäg-studier 

Smakprov på SamVäg-studier; kom med på svenskspråkig sommarkurs på Campus Online!   SamVäg-projektets tvåspråkiga studieutbud i samhällspedagogik har väckt intresse bland finlandssvenska studerande. Kompetens i mångfald, multikulturalism och integration uppfattas som centralt kunnande i arbetslivet oavsett bransch. I samhällspedagogernas läroplan vid Humak förekommer många kurser med dessa teman.   Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash Humak erbjuder nu […]

ÖPPET HUS på AXXELL i Karis

Den 20 januari 2020 deltog vi i AXXELLs Öppet Hus-evenemang i Karis för att marknadsföra SamVäg-studierna för AXXELLs nuvarande och potentiella blivande studerande. AXXELL är en av våra samarbetspartners på andra stadiet, som kommer att erbjuda sina studerande denna studiemöjlighet. Studierna lämpar sig särskilt bra för studerande som avlägger examen inom social- och hälsovård (närvårdare) […]

SamVäg mukana NUORI 2020-päivillä

Olimme mukana Kasvatus- ja ohjausalan NUORI 2020-päivillä 14.-16.1.20 Tampereella Humakin ständillä markkinoimassa SamVäg-opintoja. Päivät kokosivat yhteen 3000 kasvatus- ja ohjausalan ammattilaista. SamVäg- hankkeen uniikista mahdollisuudesta opiskella avoimessa korkeakoulussa kielikylpymuotoisesti 60 opintopistettä yhteisöpedagogiikkaa kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi, tiedotetiin Humakin ständillä. Opinnot herättivät paljon kiinnostusta ja jatkamme opintojen markkinoimista eri foorumeilla ja seminaareilla koko kevään aikana. Sari […]

SamVäg-teamet fullt av energi!

SamVäg-projektteamet har fått förstärkning från och med årsskiftet 2020 och samlades för första gång på eftermiddagen den 18 januari för att planera vårens verksamhet. På mötet bekantade teammedlemmarna sig med varandra och diskuterade projektets genomförande och teamets kommande arbetsinsatser och arbetsfördelning under det kommande året. Utöver projektledaren Janina Sjöstrand (i mitten), som jobbat sedan hösten […]