SamVäg-teamet fullt av energi!

SamVäg-projektteamet har fått förstärkning från och med årsskiftet 2020 och samlades för första gång på eftermiddagen den 18 januari för att planera vårens verksamhet. På mötet bekantade teammedlemmarna sig med varandra och diskuterade projektets genomförande och teamets kommande arbetsinsatser och arbetsfördelning under det kommande året.

Utöver projektledaren Janina Sjöstrand (i mitten), som jobbat sedan hösten i projektet, jobbar nu även Humaks språklärare i svenska Eeva Pekanheimo (till höger) och lektor i samhällspedagogik Sari Huttu (på skärmen) i SamVäg-projektet.

Vårens arbete kommer bland annat att bestå av:

  • samplanering av kurserna och studierna tillsammans med de fyra andra stadiets utbildningsenheter (AXXELL, Kpedu, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten), som hittills visat intresse att erbjuda studierna för sina studerande.
  • intensifierad marknadsföring av studiemöjligheten både till potentiella studerande, studiehandledare och andra som kunde vara intresserade av att avlägga dessa studier

 

Nu är det fart i projektet – följ med!

Eeva Pekanheimo