SamVäg-teamet fullt av energi!

SamVäg-projektteamet har fått förstärkning från och med årsskiftet 2020 och samlades för första gång på eftermiddagen den 18 januari för att planera vårens verksamhet. På mötet bekantade teammedlemmarna sig med varandra och diskuterade projektets genomförande och teamets kommande arbetsinsatser och arbetsfördelning under det kommande året. Utöver projektledaren Janina Sjöstrand (i mitten), som jobbat sedan hösten […]